2019 5

Leren zichtbaar maken

In dit nummer

In dit nummer van Van Twaalf tot Achttien besteden we aandacht aan toetsing. Dat doen we vaker in mei, want meimaand examenmaand. Nou ja, tegenwoordig is iedere maand toetsmaand: een gemiddelde leerling maakt ongeveer 180 keer per jaar een toets. Over deze werkwijze en over de opbrengst van al dat getoets is inmiddels collectief onbehagen ontstaan. Dus zijn individuele leraren, leernetwerken, hele scholen bezig om te zoeken naar andere manieren om het leren van hun leerlingen te ondersteunen en voortgang te meten, een kwantitatieve en kwalitatieve draai en dat gaat met vallen en opstaan. In dit nummer: een dwarsdoorsnede van experts en leraren die zich bezighouden met toetsing. Nooit volledig, misschien zelfs niet altijd even doordacht, maar wel betrokken en in beweging. Met – vind ik – de grote winst dat we veel beter zijn gaan nadenken over de input van het onderwijs. Daar ligt onze invloed, onze kracht en verantwoordelijkheid, misschien wel veel meer dan bij de output.

Gerelateerd

Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
26 augustus 2018
Spelen, leren, maken! Ze horen in onderwijspraktijk altijd bij elkaar
Spelen, leren, maken! Ze horen in onderwijspraktijk altijd bij elkaar
26 augustus 2018
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
26 augustus 2018