2019 6

Burgerschap of de kunst van het samenleven

In dit nummer

Van Twaalf tot Achttien gaat deze maand over Burgerschap. Alle scholen hebben sinds 2006 de opdracht om burgerschapsvorming een plek te geven in hun onderwijsaanbod. In dit dikke zomernummer – er passen helaas niet meer dan 64 pagina’s in een nietje – kun je van alles lezen over burgerschapsvorming. Samira Bouchibti vertelt over het voeren van moeilijke gesprekken in de klas, met Willemijn Rinnooy Kan wisselen we van gedachten over de school als oefenplaats voor burgerschap, Bram Eidhof geeft haakjes aan iedereen die behoefte heeft aan een preciezere definiëring, Laurence Guérin licht toe wat je bèta-burgerschap zou kunnen noemen, en Jacques Dane geeft ons de term milddadigheid terug. En natuurlijk zijn er de verhalen vanuit de school. Over het vak maatschappijleer, over een humanistische grondslag als kompas, over wereldburgerschap aan de hand van indrukwekkend fotomateriaal. Verhalen over het wat, en zeker ook over het hoe: burgerschap is geen vak maar leef je voor. Als mens, als leraar, als organisatie. Veel leesplezier!

Gerelateerd

Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
Startende leraren op Curaçao moet je koesteren
26 augustus 2018
Spelen, leren, maken! Ze horen in onderwijspraktijk altijd bij elkaar
Spelen, leren, maken! Ze horen in onderwijspraktijk altijd bij elkaar
26 augustus 2018
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
26 augustus 2018