Hoe geef je praktische invulling aan de ‘horizontale dialoog’?

Ontwikkelingen als een terugtredende overheid, toenemende autonomie voor onderwijsinstellingen en schaalvergroting hebben een grote impact op de verhoudingen binnen onze onderwijssector. Schoolbesturen en toezicht zoeken naar de juiste roluitoefening en een goed samenspel. De medezeggenschap en invloed van belanghebbenden zoals leerlingen, ouders en maatschappelijke partners speelt een steeds grotere rol. Ook daar is het zoeken in de nieuwe verhoudingen waarin men steeds meer als wederzijds afhankelijke partners interacteert.

Delen: