Het Residentie Orkest pleit voor sterk muziekonderwijs

Muziek kleurt je dag, muziek geeft je manieren om iets uit te drukken, muziek kan in een school iets teweegbrengen. Muziek hoort bij het volwassen worden en zou daarom op school een volwaardige plek moeten hebben. Zover is het nog lang niet, aldus Ruth van der Putte, coördinator educatie van het Residentie Orkest in Den Haag. Maar er is wel volop beweging. 

Delen: