Handvatten voor de doorlopende leerlijn

Van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen nog altijd een grote stap. Doorlopende leerlijnen dragen in belangrijke mate bij aan een soepele overgang. “Er valt veel winst te behalen voor leerlingen als leraren de vakinhouden van de basisschool en middelbare school beter op elkaar laten aansluiten en leerlingen die ook als zodanig kunnen herkennen”, zegt leerplanontwikkelaar Frederik Oorschot. 

Delen: