Gevoelige geschiedenis in de klas

De leerlingen kregen twee teksten met daarin tegengestelde perspectieven op Rhodes en moesten beoordelen of het standbeeld van Cecil Rhodes bij de universiteit van Oxford mag blijven staan.

Het vak geschiedenis kan leerlingen inzicht geven in de achtergronden van actuele discussies over het verleden en leerlingen helpen bij het vormen van hun eigen oordeel. Help hen daarmee in de lessen op een gestructureerde manier.

Delen: