Geschiedenis: ‘tot een Licht en Leerschool der tijden’

Vorig jaar mei heeft het kabinet besloten tot een herijking van de canon van Nederland, het overzicht van de vijftig belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. De minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft de commissie gevraagd om ‘evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.’ Op deze manier probeert de minister gehoor te geven aan critici die wijzen op de Eurocentristische en mannelijke benadering van geschiedenis in deze canon. Bovendien volgt ze het advies van de opstellers van de canon: ook zij schreven destijds dat ze voorstander waren voor het onderhouden van de canon. In april 2020 worden de resultaten van de commissie Herijking Canon van Nederland verwacht. Het nieuws kreeg veel aandacht. Cabaretier Arjen Lubach maakte bijvoorbeeld samen met rapper Fresku het muzikale nummer Canon van Nederland en dit is inmiddels een ware hit. Het schoolvak geschiedenis haalt vaker de krant, juist omdat discussies hierover het schoolgebouw ontstijgen. Ze gaan over Nederland, Europa en de wereld, over identiteit en de daarbij behorende processen van insluiting en uitsluiting in een veranderende samenleving. Deze discussies zijn niet nieuw: een klein inkijkje in de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs zelf zal duidelijk maken dat deze debatten zo oud zijn als het schoolvak zelf.

Delen: