Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid, Over het alledaagse maar ook complexe verschijnsel meertaligheid

In 2018 verscheen het rapport Talen voor Nederland. In dat rapport stelde de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) vast dat Nederland een meertalige samenleving is geworden en dat het tijd wordt om verstandiger en efficiënter om te gaan met de talen die binnen onze landsgrenzen worden gesproken. Dat het rapport meertaligheid signaleert als kenmerk van een moderne samenleving is belangrijk, maar niet nieuw. Hoe wij ons neigen te verhouden tot meertaligheid echter, is wel een thema.

Delen: