Digitalisering van het lezen: wat we weten (en nog niet)

Keer op keer blijkt uit onderzoek dat het hebben van voorkennis en een toereikende woordenschat de belangrijkste kenmerken zijn van leerlingen die goed om kunnen gaan met dit type teksten.

Een van de leergebieden van Curriculum.nu is Digitale geletterdheid. De Grote opdrachten en Bouwstenen maken duidelijk dat dit leergebied een uiteenlopende verzameling kennis en vaardigheden omvat. Dat maakt het leergebied complex in de begripsvorming. Hoogleraar prof. Eliane Segers versmalt de focus en praat ons bij over digitaal begrijpend lezen

Delen: