Digitaal voor allemaal

Om te voorkomen dat er een nieuwe kloof groeit tussen kansarme en kansrijke leerlingen is het belangrijk dat het aanleren van digitale vaardigheden een vaste positie in het onderwijs krijgt, zodat scholen een goed kompas hebben om dit inhoud te gaan geven.

Delen: