De kinderen van nu zijn klaar voor de nieuwe wereld

We hebben de overgang te maken naar een nieuw soort samenleving. Een samenleving die het organische als ordeningsprincipe erkent, en zich weer rekenschap geeft van heelheid en samenhang. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Deze nieuwe tijd kondigt zich al aan, bijvoorbeeld in onze jongste generatie kinderen. Het onderwijs zal een draai moeten maken om deze kinderen te laten floreren. Het is de stellige overtuiging van topman Herman Wijffels.

Onderwijs en samenleving zijn onlosmakelijk verbonden. Niet alleen vertoont onderwijs alle kenmerken van de samenleving waarin zij opereert: wat we belangrijk vinden, hoe we gewoon zijn de dingen te doen. Onderwijs heeft ook en tegelijkertijd de taak een blik vooruit te werpen: hoe zal de samenleving zich ontwikkelen, voor welke samenleving leiden we op?

Voor maatschappelijk denker Herman Wijffels is het duidelijk dat die samenleving van de toekomst anders georganiseerd zal zijn, met als belangrijk kenmerk: gerichtheid op welbevinden en onderlinge betrokkenheid, een hervonden balans tussen masculiene en feminiene krachten, en met de aarde als dierbaar collectief kapitaal. We bevinden ons in een belangrijke transitieperiode en het begint met eerst dat te begrijpen.

Wijffels is econoom en bekleedde in zijn loopbaan diverse vooraanstaande functies, waaronder topman van Rabobank Nederland, voorzitter van de SER en bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij was kabinetsinformateur, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, en liet recentelijk nog zijn ideeën over een economie ‘die werkt voor mens en aarde’ optekenen in het boek De Gulden Snede. Nadenken over de wereld en wat je als persoon daar te doen hebt hoort bij Wijffels. Al in zijn vroege jaren als bankier reserveerde hij dagelijks momenten voor meditatie. “Je moet naar binnen kijken, om je koers naar buiten te bepalen. Volwassen worden betekent uitzoeken wat een goede bestemming is voor jou in deze wereld. Waar je op je plek bent. Dat doe je al doende en dat betekent op de eerste plaats een aandachtig betrokken zijn op jezelf. Wat zegt mijn innerlijke stem? Wat resoneert inhoudelijk met mij?”