Blijf met collega's in gesprek over kwaliteit

Er is al een aantal jaren veel te doen over de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft haar jaarlijkse verslag, dat door de media gretig wordt opgepikt. Opvattingen over onderwijskwaliteit lijken soms te verschralen tot dat wat de onderwijsinspectie beoordeelt en wat gemeten kan worden. Het gaat dan vooral over het realiseren van hoge leeropbrengsten bij de basisvaardigheden. Dat doet geen recht aan de andere, veel bredere eisen die aan het leren van onze kinderen gesteld worden en de complexiteit van het leraarsvak. Binnen de school, samen met het team, de ouders en de leerlingen de dialoog voeren over wat goed onderwijs is, doet meer recht aan het werken aan onderwijskwaliteit. Scholen die werken vanuit een duidelijke visie realiseren betere onderwijsresultaten voor alle leerlingen en zorgen voor hoger werkplezier van leraren. De schoolleider speelt een belangrijke rol in de visie-ontwikkeling van de school.

Delen: