Over de auteur

Bas Trimbos is leerplanontwikkelaar bij het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een grote interesse in formative assessment, feedback en zelfregulatie. Hij is te volgen op Twitter @bastrimbos

adverteer hier? of default ad tonen?

Feedback is meer dan het overbrengen van informatie.
Feedback is meer dan het overbrengen van informatie.
7 oktober 2020