Amsterdamse scholen: superdivers maar gesegregeerd

Amsterdam is een zeer diverse stad: het aandeel inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is sinds 2011 groter dan het aandeel zonder migratieachtergrond. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de leerlingpopulatie op de verschillende scholen.

Delen: