Advies Onderwijsraad: "Overheid en scholen: zet het publieke karakter van het onderwijs voorop”

Overheid, schoolbesturen en scholen moeten het publieke karakter van het onderwijs beter beschermen, adviseert de Onderwijsraad. De raad constateert dat het private onderwijsaanbod niet alleen fors toeneemt, maar dat het ook steeds meer verstrengeld raakt met het onderwijs op publiek bekostigde scholen. We vroegen voorzitter van de raad Edith Hooge nog om enige toelichting. Maar eerst een korte samenvatting.

Delen: