van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Voor auteurs

Jaarplanning 2017

  Nummer: Thema: Kopij binnen: Verschijnen:
         
  nr 1 - jan. Internationalisering
Waarom is het belangrijk om over
grenzen te kijken, wat is er allemaal mogelijk, good practices
Gastredactie - EPNuffic
gesloten di 3 januari
  nr 2 - feb. Anders gaan denken over het leren organiseren
Modern onderwijs vraagt om ander soort leiderschap. Een groep
schoolleiders slaat de handen ineen
Gastredactie - Schoolleiders voor de toekomst
gesloten vr 5 februari
  nr 3 - mrt. Mag het een onsje gepersonaliseerder?
Binnen de projecten van Leerling2020 zindert het van initiatieven
om het onderwijs persoonlijker en flexibeler te maken.
Gastredactie - Leerling2020
gesloten vr 4 maart
  nr 4 - apr. Actief leren, anders toetsen 
Het ‘meten is weten’ adagium heeft zijn langste tijd gehad.
We willen vooral dat leerlingen leren en daarbij hoort anders toetsen.
Gastredactie - Facebookgroep Actief leren zonder cijfers
24 februari vr 8 april
  nr 5 - mei Burgerschap
Er is meer aandacht nodig voor burgerschap. Dat vindt de
Onderwijsraad en velen met hem. Maar hoe?
Gastredactie – UvA, HvA, SCO Kohnstamm
24 maart vr 6 mei
  nr 6 - jun. In de school, uit de kast – Hoe gaat het op school met
homoseksuelen, lesbiennes, transgenders? Leraren en leerlingen?
In lessen en in de docentenkamer? (onder voorbehoud)
Gasterdactie – Stichting School & veiligheid
21 april vr 10 juni
  nr 7 - sept. Bildung – Een veelkantig begrip, een verkenning van
verschillende opvattingen, en toepassingen in de school.
(onder voorbehoud)
Gastredactie – Joep Dohmen en Henk Sissing
21 juni vr 1 september
  nr 8 - okt. Mentoraat – Een mentor is belangrijk, hij of zij kan het verschil
maken. Hoe ziet het mentoraat eruit in een moderne school?
(onder voorbehoud) Gastredactie – Frans Ottenhof en Ivo Mijland
11 augustus vr 29 september
  nr 9 - nov. Nog vast te stellen 22 september vr 3 november
  nr 10 - dec. Nog vast te stellen 20 oktober vr 1 december

 

Inhouden

Van Twaalf tot Achttien schrijft over een aantal vaste inhouden, namelijk:
• Onderwijsbeleid: opinies en relevante ontwikkelingen.
• De school: leraren en schoolleiders, teamleiders en mentoren, samen leren, leergemeenschappen, professionalisering.
• Het onderwijs: vakdidactiek, pedagogiek, organisatie van het leren, curriculum, binnen- en buitenschools leren, ICT.
• De school in de samenleving: wat gebeurt er om ons heen en op welke manier beïnvloedt dat het onderwijs?

Bijdragen die passen bij bovenstaande zijn altijd welkom.

Auteursinstructie

Uw redactionele bijdrage van kunt u sturen naar onze redactie. Wij zullen de inhoud beoordelen, en in geval van plaatsing de tekst door de eindredactie laten nalopen en eventueel aanpassen. Neemt u bij het schrijven de onderstaande 'instructies voor de auteur' in acht. Is er reden om hiervan af te wijken, zoek dan even contact met de redactie. Dan kunnen samen tot een besluit komen.

1. Uw tekst mag beslist niet meer dan 1000 woorden bevatten. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen.

2. Schrijf vanuit een pragmatische invalshoek. Het tijdschrift wil graag dicht bij de professionele praktijk van de leraar blijven. Stel jezelf bij het kiezen van de invalshoek vragen als: Wat heeft de leraar aan deze informatie? Wat kan hij of zij zich na het lezen van mijn stuk voornemen? Anders doen, beter doen, leuker doen? Niet elk thema kan zo praktisch worden ingericht, maar hier ligt wel een belangrijk streven van het blad.

3. Kies een vorm. Gangbaar zijn betogen, een interview, een beschrijving van een innovatie en hoe dat uitwerkt in de schoolpraktijk, vaak vergezeld van uitspraken van betrokken scholen (leraren, leerlingen, management), een reportage van een gebeurtenis.

4. Vaak helpt het invoegen van een apart tekstkader om lopende tekst goed leesbaar te houden. Voeg in een artikel over bijvoorbeeld maatschappelijke stage een tekstkader waarin wordt beschreven wat maatschappelijke stage inhoudt. De lopende tekst kan zich nu beperken tot uw daadwerkelijke boodschap.

5. Vind het midden tussen spreektaal en hele formele taal. Vermijd lange zinnen, veel bijzinnen, en ga clichématig taalgebruik uit de weg. Schrijf helder; wat goed is komt in alle eenvoud.

6. Laat de tekst even rusten, herlees en werk bij na tenminste één dag. Laat eventueel een collega uw bijdrage even nalezen op onduidelijkheden.

7. Zorg voor een pakkende titel, een inleiding van maximaal 30 woorden en voor tussenkopjes. Werk puntsgewijs als dat mogelijk is.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>