van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

‘Verwarring over nieuwe normering’

In regio’s waar de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) van Cito een rol spelen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is verwarring ontstaan doordat de normering van enkele van deze toetsen is aangepast. De VO-raad en PO-Raad roepen de schoolbesturen in deze regio’s daarom op om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. De sectororganisaties benadrukken dat het schooladvies de basis moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Toetsresultaten zijn daarbij een hulpmiddel. De normen voor de vaardigheidsniveaus bij begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling zijn aangepast. De PO-Raad en VO-raad hebben er bij Cito op aangedrongen om hier helder over te communiceren. Inmiddels is er een toelichting op de website van Cito geplaatst.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>