van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

School’s cool neemt drastische maatregel

Mentorproject School’s cool ziet noodgedwongen haar prijzen en inkomsten dalen. Mede als gevolg van concurrentie en de crisis, zien zij zich genoodzaakt een aanzienlijk deel van de betaalde krachten te ontslaan. De reorganisatie wordt ingezet om de continuïteit van de stichting en haar doel – kinderen ondersteunen die hulp nodig hebben om de overgang naar het voorgezet onderwijs te maken – blijvend te kunnen waarborgen. Met dit besluit komen 2,37 fte te vervallen. De directeur/bestuurder en Raad van Toezicht betreuren de beslissing maar zien dit als de enige oplossing om in 2015 deze maatschappelijk belangrijke rol te kunnen blijven vervullen. Mentorproject School’s cool werd in 1985 in opgericht. De initiatiefnemers helpen leerlingen die willen leren, maar niet in ideale omstandigheden leven. Anderhalf jaar worden kinderen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs gekoppeld aan een opgeleide, vrijwillige mentor. Hij bezoekt de pupil wekelijks thuis en helpt met huiswerk.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>