van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Lerarenagenda 2013

Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als junior-leraar en worden in hun eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een bredere basis door het docentschap een aantal dagen per week te combineren met een baan in het bedrijfsleven.

Lees meer...

Beste jaarverslag van Nederland

Woensdag 27 november houdt onderwijsdienstverlener Dyade voor de zevende achtereenvolgende keer de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Nieuw is dat ook het voortgezet onderwijs nu meedingt naar de Bestuursbokaal 2013.

Lees meer...

Onderzoeksdatabank voor docenten

De Open Universiteit (OU) gaat ‘graag nader in gesprek’ met Geert ten Dam over het opzetten van een onderzoeksdatabank voor docenten. Volgens Ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, biedt zo’n databank veel voordelen. Met behulp van een voortdurend geactualiseerd gegevensbestand moet in kaart worden gebracht welke aanpak onder welke omstandigheden werkt. ‘Leraren willen weten hoe het met hun leerlingen is gesteld. Daarin zit de bezieling van hun werk.

Lees meer...

‘Stel het Referentiekader verplicht’

In het juni nummer deed Wilma van der Westen kort verslag van uitkomsten van het onderzoek dat Levende talen heeft laten uitvoeren naar de discrepantie tussen het gemiddelde cijfer op het schoolexamen en dat op het centraal examens bij de talen. De zomer is voorbij, het stof rondom het examen Nederlands lijkt neergedaald, een goede gelegenheid om de resultaten van dit onderzoek een stap verder te nemen. Jos Canton, secretaris van de vereniging van Leraren in Levende talen, komt met concrete adviezen.

Lees meer...

Schoolkostenmonitor: schoolkosten gedaald

De gemiddelde schoolkosten in zowel het vo als in het mbo zijn over de gehele linie gedaald. Dat blijkt uit de Schoolkostenmonitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. In het vo bedraagt de daling gemiddeld 14 procent sinds de vorige meting in 2010. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten voor eenmalige uitgaven in ict en gereedschappen/materialen. De vrijwillige ouderbijdrage laat wel een stijging zien ten opzichte van de vorige meting.

Lees meer...

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>