van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

‘Akkoord goed voor kwaliteit onderwijs’

Een goede zaak. Zo betitelt ondernemingsorganisatie VNO-NCW het Nationaal Onderwijsakkoord dat minister Bussemaker van Onderwijs en Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad en voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, ondertekenden. Door het afsluiten van het akkoord komt geld dat in principe door het kabinet voor het onderwijs was bestemd ook daadwerkelijk beschikbaar.

Lees meer...

Blij met pilot zomerscholen

De VO-raad is tevreden met de pilot rond de zomerscholen. 85 procent van de leerlingen die deelnamen is alsnog overgegaan naar het volgende leerjaar. In de pilot kregen zittenblijvers de kans om via een intensief leerprogramma van 2 weken te voorkomen dat ze een heel jaar over moeten doen. 13 vo-scholen deden deze zomer via de pilot ervaring op met een zomerprogramma voor in totaal 241 vmbo-, havo- en vwo-leerlingen.

Lees meer...

OnderwijsTopTalentPrijs 2013

Fleur Deuling van de Stenden Hogeschool Emmen en Remco Schoppert van ArTEZ uit Zwolle hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2013 gewonnen en zijn daarmee uitverkozen tot de meest talentvolle jonge leraren van 2013. Fleur Deuling heeft tijdens haar pabo-studie onderzoek gedaan naar de effecten van realistisch rekenen op taalzwakke kinderen.

Lees meer...

‘Verdeling achterstandsgelden te complex’

De onderwijsachterstandsmiddelen komen onvoldoende terecht bij scholen met kansarme leerlingen. De verdeelsystematiek is onnodig ingewikkeld. Om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt, dient het toewijzen van achterstandsgelden op basis van opleidingsniveau van de ouders en op basis van etniciteit te gebeuren.

Lees meer...

‘Uitval vooral onder jongens’

In het hoger onderwijs is er sprake van een substantiële uitval van mannelijke studenten. Als jongens net zo succesvol zouden zijn als meisjes, waren er jaarlijks 15.000 meer afgestudeerden. Dat stelt Jos Claessen in zijn onderzoek ‘Meisjessucces of jongensprobleem?’ Veel verklaringen die hiervoor worden gegeven, zoals feminisering van het onderwijs, kloppen niet of behoeven nader onderzoek, concludeert Claessen, die een verkennend onderzoek uitvoerde naar onderwijsloopbanen van jongens en meisjes in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

Lees meer...

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>