van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

‘Fins anti-pestprogramma vermindert pesten in Nederland met meer dan de helft’

Toepassing van het in Finland ontwikkelde anti- pestprogramma Kiva vermindert pestklachten in nederland met meer dan vijftig procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de evaluatie die onder leiding van rUG-socioloog rené veenstra werd gehouden bij tienduizend leerlingen afkomstig van 99 scholen. De kern van de Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas en niet alleen bij dader of slachtoffer.

Lees meer...

Materiële bekostiging stijgt

De tarieven voor de materiële bekostiging stijgen in 2014 met maar liefst 7,7 procent. Dit blijkt uit de regeling exploitatiekosten vo. De vo-raad is blij met deze ontwikkeling, omdat de prijsbijstelling in het verleden regelmatig niet is toegekend. Het gegeven dat de tarieven voor de materiële bekostiging nu met 7,7 procent omhoog gaan, is als volgt te verklaren.

Lees meer...

Het Ravelijn wint Hugo van Berkum-prijs

De Hugo van berkum-prijs is uitgereikt aan het ravelijn in Steenbergen. De prijs is in het leven geroepen om duidelijk te maken dat in de theoretische leerweg (TL) veel vernieuwing plaatsvindt. De prijs, een beeldje en een bedrag van 1000 euro, werd uitgereikt door de oud-voorzitter van het Platform-tL, Hugo van berkum. Het in 2009 opgerichte Platform-tL maakt een snelle groei door en verenigt momenteel 75 scholen met een tL.

Onderwijs als wapen voor recidive

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen bij een veroordeling straks een maatregel opgelegd krijgen die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen. Het doel van het volgen van onderwijs is tweeledig: voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en vergroten van hun kansen op werk. Dit staat in het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) van staatssecretaris teeven van veiligheid en Justitie.

Lees meer...

SCP-rapport: ‘goede samenwerking cruciaal’

Ouders, leraren, schoolleiders en bestuurders vinden het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Dat blijkt uit het rapport Samen Scholen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veel ouders vinden dat de school hen ook mag aanspreken om zich thuis in te zetten voor het onderwijs van hun kind, constateren de onderzoekers. Communicatie, heldere afspraken en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school zijn voor een goede samenwerking cruciaal.

Lees meer...

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>