van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er dit jaar met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen. De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer. Het ministerie van OCW en het College voor Examens (CvE) hebben voor de toetsen van 2014 maatregelen aangekondigd: de lengte van de toets wordt teruggebracht en de taligheid ervan verminderd door het aanpassen van de verhouding tussen contextloze en contextrijke opgaven. Ook wordt onderzocht hoe de toetsen in het schooljaar 2014-2015 verder verbeterd kunnen worden. De toetsen van 2014 worden afgenomen onder de condities die het CvE bekend gemaakt heeft in de brochure ‘Kaders rekentoets VO 2014’. Dit jaar wordt de toets nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>