van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Pilot lerarenregister

De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Besturen van zes scholen zijn daarom onlangs van start gegaan met een pilot lerarenregister. De plannen daarvoor zijn in samenwerking met de scholen zelf, de PO-Raad en de Onderwijscoöperatie tot stand gekomen. In het lerarenregister kunnen alle leraren in het po, vo en mbo registreren hoe zij werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid en expertise. De resultaten van de pilots worden gebruikt om het lerarenregister, dat sinds februari 2012 in de lucht is, te verbeteren. De pilots worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gegesubsidieerd. Meer informatie over het project is te vinden op www.registerleraar.nl en www.onderwijscooperatie.nl.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>