van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Jeugdwerkloosheid in Nederland

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is kwetsbaar. De neergaande conjunctuur en het werken in tijdelijke banen verschaffen jongeren weinig zekerheid en een verhoogde kans op werkloosheid. In zijn onderzoek ‘Bankzitten: Jeugdwerkloosheid in Nederland’ laat arbeidssocioloog Fabian Dekker jongeren zelf aan het woord over hun situatie. Naast de vele negatieve geluiden die zijn te horen over jeugdwerkloosheid laten de interviews met werkloze jongeren zien dat er ook een positiever beeld is te schetsen. Ondanks het weinig aanlokkelijke werkloosheidsperspectief is er nog altijd vertrouwen in de toekomst en heerst er optimisme. Het eerste exemplaar van het onderzoek werd overhandigd aan Mirjam Sterk, ambassadrice jeugdwerkloosheid.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>