van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette

Rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er dit jaar met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen. De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer.

Lees meer...

Schoolfeesten alcoholvrij

Met ingang van 1 januari 2014 zullen alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs strikt alcoholvrij moeten zijn, ook voor de bovenbouwleerlingen. Vanaf die datum geldt immers de nieuwe Drank- en Horecawet. Belangrijkste wijziging is dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan jongeren onder de 18 jaar (tot 1 januari was de leeftijdsgrens nog 16 jaar). In de praktijk hebben scholen nog wel eens problemen met jongeren die te veel drinken, ook al gebeurt dat vaak al vóór het feest is begonnen. Dit kan tot behoorlijke imagoschade leiden. Met de nieuwe Drank- en Horecawet in de hand kunnen scholen nog stringenter een alcoholverbod handhaven.

Pilot lerarenregister

De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Besturen van zes scholen zijn daarom onlangs van start gegaan met een pilot lerarenregister. De plannen daarvoor zijn in samenwerking met de scholen zelf, de PO-Raad en de Onderwijscoöperatie tot stand gekomen.

Lees meer...

Erasmus+ van start

Minister Jet Bussemaker lanceerde onlangs Erasmus+ in Nederland, het nieuwe EUsubsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Erasmus+ is gericht op het verbeteren van vaardigheden en de inzetbaarheid van jongeren in Europa. De Europese Commissie heeft voor dit programma een budget van 14,7 miljard euro gereserveerd. Dat is een verhoging van 40 procent vergeleken met het huidige Leven Lang Leren Programma.

Lees meer...

Jeugdwerkloosheid in Nederland

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is kwetsbaar. De neergaande conjunctuur en het werken in tijdelijke banen verschaffen jongeren weinig zekerheid en een verhoogde kans op werkloosheid. In zijn onderzoek ‘Bankzitten: Jeugdwerkloosheid in Nederland’ laat arbeidssocioloog Fabian Dekker jongeren zelf aan het woord over hun situatie.

Lees meer...

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>