van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn gastblog

bazen-verbazenBazen verbazen

door Thijs Noom en Vivianne Goedhart

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat er beter gebruik gemaakt wordt van de kennis van het bedrijfsleven bij de herziening van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs, zo schreven zij destijds aan informateur Gerrit Zalm. Een terecht pleidooi vinden wij als voormalig en beginnend leraar. Dagelijks zien wij hoe leerlingen last hebben van verouderde kennis die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet heeft de oproep van VNO-NCW terecht ter harte genomen, er komt eindelijk meer aandacht voor technologische en digitale vaardigheden. Een mooi begin, maar wij zouden het nieuwe kabinet willen oproepen om nóg een stap verder te gaan. Niet alleen op vakkennis, maar ook op arbeidsmarktvaardigheden zou het curriculum grondig moeten worden gemoderniseerd.

De samenleving verandert razendsnel, de banen van vandaag zijn niet meer de banen van morgen. Werknemers die zichzelf flexibel opstellen, openstaan voor constante herscholing en weten wat ze waard zijn, zijn de winnaars op de arbeidsmarkt van morgen. Maar wat als je nu al systematisch de aansluiting met de samenleving en de arbeidsmarkt mist, jezelf niet goed weet te presenteren en moeite hebt met de gevraagde flexibiliteit?
Wij zijn beiden actief (geweest) in het speciaal onderwijs. Hier zitten leerlingen waarvan sommigen geen startkwalificatie halen en die allen doorgaans een laag zelfbeeld hebben. Een lastige groep op de arbeidsmarkt. Samen zetten wij ons daarom binnen het programma Bazen Verbazen in om leerlingen van het speciaal- en praktijkonderwijs kennis te laten maken met werkgevers en zich goed voor te bereiden op de stap naar werk.

Wij spreken werkgevers die kwetsbare jongeren graag een plekje in hun bedrijf gunnen, maar ook willen weten wat ze kunnen verwachten. Ze willen een duidelijker beeld van wat je van deze jongeren kunt vragen, welke begeleiding ze nodig hebben en hoe ze iemand zo duurzaam en succesvol mogelijk inzetten binnen hun bedrijf. Dit inkijkje hebben ze nu niet en daardoor blijven veel deuren gesloten. Het grootste probleem is dat bedrijven pas in beeld komen bij het onderwijs als de leerlingen 15 of 16 jaar zijn en stage gaan lopen. Op die leeftijd gaan leerlingen in het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte tak van het speciaal onderwijs al bijna van school. De stap naar de arbeidsmarkt is dan veel te groot.
Voor de leerlingen is het van groot belang om een realistisch beeld te hebben van de arbeidsmarkt. Velen hebben geen idee wat werken precies inhoudt en hoe ze nuttig kunnen zijn binnen een bedrijf. De verwachtingen van hun toekomst zijn vaak verre van reëel. Zo vroegen we eens wat ze dachten te gaan verdienen na hun schooltijd. Bedragen als zevenduizend euro per maand werden genoemd. Wij zien dat hoe vroeger leerlingen in contact komen met werkgevers, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dit lijkt een open deur, maar is cruciaal voor deze kwetsbare groep.

Docenten hebben de unieke positie om deze uiteenlopende verwachtingswerelden op een eerder moment bij elkaar te brengen. Ze kennen hun leerlingen als geen ander en kunnen aangeven welke begeleiding een leerling nodig heeft. Deze jongeren koppelen is namelijk een kwestie van maatwerk. Echter, niet elke docent kent het bedrijfsleven even goed of weet hoe je een netwerk met bedrijven bouwt en onderhoudt. Maar belangrijker nog, om deze begeleiding in goede banen te leiden is substantieel meer tijd en ruimte nodig, zowel binnen als buiten hun lessen. Daarom vragen wij het onderwijs: zet je deuren wijder open dan ze nu staan. En het bedrijfsleven: bemoei je alsjeblieft meer met het onderwijs.

We hopen dat het nieuwe kabinet serieuzer werk maakt van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, ook voor kwetsbare groepen. Tijdig investeren in (vak)kennis én arbeidsmarktvaardigheden, vinden wij een betere oplossing dan quota en banenafspraken als we te laat zijn.

Thijs Noom is beginnend leraar op OPDC Saenstroom en peer educator bij Bazen Verbazen.
Vivianne Goedhart is projectleider Bazen Verbazen bij Diversion en oud leraar.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>