van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn editorial

renske-valk-2016Inspectie

Taal is toch wel een ding. Neem nu het woord ‘inspectie’.

Fonetisch vind ik het een scherp woord. De stemloze medeklinkers snijden het toch al korte woord in drie nog kortere lettergrepen. In-spek-sie. Net zo scherp als in-jek-sie. En waaraan denk ik bij het woord Inspectie? ‘Inspectie!’ riep de meester toen iedereen tijdens het schoolkamp eindelijk in zijn (of andermans) bed lag… en dan kwam hij kijken of er niets ongeoorloofds gebeurde. ‘Inspectie’ roept de sergeant, terwijl de soldaten met de armen op de rug voor hun bed staan en de sergeant de ordelijkheid van elke persoonlijke kledingkast controleert. Tenminste zo gaat het in de film. Inspecteren hangt sterk samen met de verwachting van het aantreffen van verboden voorwerpen, onwenselijk gedrag, het overtreden van regels. En er zit ook een machtsverhouding in: ik mag jou inspecteren. Hm.

Waarom heb ik het over inspectie? Omdat deze mooie november-editie tot stand is gekomen in samenwerking met de onderwijsinspectie. Het nummer draagt de titel Onderwijs en de inspectie en dat is precies waar het nummer over gaat. Welke plaats neemt inspectie in, in het onderwijs, en op welke manier wordt dat door betrokkenen beleefd? Normaal gesproken zou ik daar in deze editorial inhoudelijk verder op ingaan, maar dat laat ik deze maand graag over aan Inspecteur-generaal Monique Vogelzang in haar openingsartikel. Via haar duiding van de verschillende inspectierollen leidt ze u langs de artikelen, waaraan velen hebben meegewerkt. Namens Van Twaalf tot Achttien bedank ik iedereen voor het enthousiasme en de goede samenwerking.

Maar dat woord inspectie zit me dwars. Te plat, te vorige eeuw.

Maar wat dan? Hoe doen anderen dat? De ‘dienst’ in Belastingdienst is net zo old school. De krijgsdienst, de inlichtingendienst, de belastingdienst… Betonnen gebouwen bevolkt door volgzame overheidsdienaren. Nee, dat is geen alternatief. Het ‘beheer’ in Staatsbosbeheer - natuurbeheerder van de Nederlandse staat – klinkt wel lekker stevig maar mensen beheer je niet. Bovendien hebben we geen staatsonderwijs. En de ‘zorg’ in Monumentenzorg is weer een beetje te soft. Nee, ik blijf hangen bij de organisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten bewaakt, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de natuurwetgeving handhaaft: de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Autoriteit is echt een mooi woord met vier verschillende lange klanken. Het kost wat vergaderingen om te besluiten dat je jezelf Autoriteit gaat noemen. Maar vooruit. Daarbij, het is mooie uitdaging om je eigen naam waar te maken: weet van wanten, gedraag je respectvol, neem verantwoordelijkheid. De NVWA. Dan moeten we alleen nog een variant voor het onderwijs verzinnen. De Nederlandse Onderwijs Autoriteit. Nederlandse Autoriteit voor Onderwijszaken. De NAVO. Oh, dat is wel lastig, daar moeten we dan nog iets op verzinnen. Desalniettemin: ik geef hem weg, OCW. It’s all in the game, it’s all in a name… Terug naar de inhoud. Met betrekking tot de inspectie wil ik graag nog even wijzen op twee websites. In 2017 werd een nieuw toezichtskader ingevoerd, dat overigens niet meer toezichtskader heet, maar onderzoekskader. Als u daarover meer wilt weten, ga dan naar https://www.onderwijsinspectie. nl/onderwerpen/onderzoekskaders/ documenten/rapporten/2018/07/13/ onderzoekskader-2017-voor-het-toezichtop- het-voortgezet-onderwijs. Hier vindt u de meest actuele versie. En op https:// www.onderwijsinspectie.nl/actueel/weblog/ weblogberichten/2017/200-jaar-onderwijsverslag- scrollen-door-de-tijd staat een aansprekende column van onderzoeker Evelien Evenhuis over 200 jaar inspectie.

Tot slot, ik heb het al in eerdere editorials geschreven, we zullen dit jaar vaker terugkomen met artikelen over onderwijskansen, een onderwerp dat ook door de inspectie in 2017 is geagendeerd. In dit nummer schrijven Lotje Cohen en Merel van der Wouden over de hardnekkigheid van zwarte en witte scholen in Amsterdam. Harrie Backx en Dave Ensberg- Kleijkers vragen om een volwaardige plek in de samenleving voor de doeners onder ons. En stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui vertelt over zijn manier om scholen zichzelf te laten transformeren en deelt met ons zijn visie op superdiversiteit. Ik wens u allemaal veel leesplezier.

Renske Valk,
hoofdredacteur
@valktekst

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>