van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn editorial

renske-valk-2016Bildung

Hoe kun je een nieuw schooljaar beter starten dan met iets dat je nooit eerder hebt gedaan?

Dit hele septembernummer is gewijd aan één thema, en daarmee is de sticker op de cover op z’n plaats: bewaarnummer. Nooit eerder hebben we alle andere kopij vastgehouden tot een later nummer en alle reguliere rubrieken tijdelijk opgeheven. Misschien had het iets te maken met de veelomvattendheid van het thema, misschien met de gedrevenheid van onze gasthoofdredacteuren Joep Dohmen en Henk Sissing. Hoe het ook zij, dit nummer gaat over Bildung in het onderwijs, van pagina 1 tot pagina 60.

Bildung is de aansprekende term voor… ja voor wat eigenlijk? Letterlijk betekent Bildung: vorming naar een voorbeeld. Connotatief heeft het woord gewicht, statuur, en dat is precies wat de pleiters voor een breder onderwijsaanbod nodig hadden om hun zaak kracht bij te zetten. Het was toen nog niet zo nodig om de diepte van het woord in te duiken. Inmiddels is curriculumherziening een feit en is de discussie in volle gang. Bildung als containerbegrip behoeft nu verdere duiding en dat is waarmee we in dit nummer een begin maken. In dit nummer treft u kortere en langere artikelen aan van onder andere Joep Dohmen, Jan Bransen, Gert Biesta, Jelle Jolles en Peter Bieri. Lezing ervan maakt duidelijk op welke manieren je het begrip kunt opvatten of hanteerbaar maken. Verder treft u een artikel aan over de ervaringen op het Leidsche Rijn College, een manifest van jongerenorganisaties, boekbesprekingen, en ‘service-pagina’s’ waarin u op het spoor gezet wordt van nog meer Bildung in de vorm van trainingen, publicaties, video’s en organisaties. Het is letterlijk en figuurlijk een volle editie waarmee we schooljaar 2017/2018 openen.

Op deze plek wil ik in ieder geval de gasthoofdredacteuren Joep Dohmen en Henk Sissing hartelijk bedanken. Wat ik eerder in een interne mail aan hen schreef, herhaal ik nu graag op deze eerste pagina: een diepe buiging voor de krachttoer die zij hebben verricht om de mensen in hun zomervakanties, vaak buiten de grenzen, aan het schrijven te krijgen. De opbrengst mag er zijn.

We hebben natuurlijk op geen enkele manier de illusie volledig te zijn. Misschien zijn er binnen het domein Bildung ook andere denkrichtingen waarvan wij hier nog geen melding maken. Hou die gedachte in het achterhoofd. Het laat onverlet dat u met dit bewaarnummer een ijzersterk vertrekpunt in handen heeft om het gesprek over die andere doelen van het onderwijs dit jaar weer op te pakken, en om uw eigen positie te bepalen in deze fundamentele ontwikkeling in het huidige denken over goed onderwijs. In een van de eerste artikelen noemt historicus Jacques Dane Bildung een modern onderwijsmedicijn. Het is aan de lezer en aan ons allemaal om te bepalen welke werkzame stof ons het beste past en wat de houdbaarheidsdatum is. Heel veel leesplezier!

We wensen u veel leesplezier,

Renske Valk,
hoofdredacteur
@valktekst

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>