van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn editorial

renske-valk-20162018, het jaar van de hond

We zijn aangeland in het jaar 2018.

Het jaar waarin de melkprijs weer zal dalen, waarin het op het spoor nog drukker wordt, en het Rembrandthuis een minstens even fijn topjaar verwacht als 2017 was. Het jaar waarin de Nederlandse economie naar verwachting zal stijgen met 3,1 procent en waarin de Nasdaq de 8000 punten voorbij zal knallen, volgens een analist van Merrill Lynch. Het jaar waarin de term ‘agility’ zal blijven vallen, en waarin het vergaren van data, veel data, alleen maar begeerlijker wordt. Het jaar waarin – dit heb ik van Wilfred Rubens – online professionalisering zal gaan floreren, waarin kennis delen via online communities aan populariteit wint, waarin we steeds meer online communities gaan gebruiken voor co-creatie en ideation (gebruikers ideeën laten aandragen), en waarin de grenzen tussen interne en externe communities vervagen. En iemand van een Amerikaanse nieuwswebsite (The Daily Beast) verwacht dat medewerkers in organisaties actief op het welzijn van hun collega’s gaan letten, in de collectieve strijd tegen de burn-out. Het is maar een greep uit de voorspellingenmachine.

Voor Van Twaalf tot Achttien zal 2018 een interessant jaar worden. Een jaar waarin we eindelijk gaan werken met een nieuwe redactieraad, namelijk van leraren en schoolleiders en waarin we onze nieuwe website in gebruik gaan nemen. We gaan door met de thematische aanpak die we nu hanteren, waarbij de lijst van mogelijke thema’s oneindig lijkt, hetgeen ook maar weer aangeeft over hoeveel onderwijs eigenlijk gaat.

We openen dit jaar met de ervaringen van een groep onderwijsprofessionals die een week lang mocht rondlopen op de scholen van High Tech High in San Diego. Wat zij daar zagen en ervoeren hebben zij opgetekend en daarvan geven wij u een impressie. (Met dank aan Gerdineke van Silfhout voor alle foto’s!) Het lezen van alle ervaringen is des te meer inspirerend omdat het reisgezelschap erg divers was: leraren, bestuurders, leerplanontwikkelaars, onderwijsinspectie, beleidsambtenaren. Niet alleen wat ze zagen in de scholen was waardevol, ook het samen op reis zijn, en het delen van ervaringen, ieder vanuit de eigen invalshoek. In het openingsartikel zegt leraar Stefan Vink (Liemers College): ‘We zijn allemaal mensen met idealen, en uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het best mogelijke onderwijs organiseren voor onze leerlingen’. En Mattijs Leeffers (Vathorst) zegt: ‘De neuzen staan volgens mij meer dezelfde kant op dan wij zelf doorhebben’. En ik denk dat dat waar is. We zijn in Nederland goed in het uitvergroten van verschillen, en ons verenigen in ons eigen gelijk. Soms vergeten we dat wat ons bindt vele malen groter, en doorgaans ook grootser is. En dat ontdek je waarschijnlijk sneller als je samen in den vreemde reist.

Als we dan misschien toch een kleine wens willen uitspreken voor het jaar 2018… Laten we het jaar gebruiken om de ontwikkeling te versterken die op steeds meer plekken al zichtbaar is: elkaar beter leren kennen, op zoek gaan naar wat de ander beweegt en wat ons bindt. Verschillen overbruggen, of niet zo belangrijk maken. Goed en echt naar elkaar luisteren en elkaar ruimte gunnen. 2018 als jaar van de krachtige ontmoeting. Ik ben voor. 2018 is tenslotte ook het jaar van de hond, en dat betekent: gestalte geven aan eerlijkheid, vriendschappelijkheid, betrouwbaarheid en grootmoedigheid.

Het jaar 2018. Het is ook het jaar waarin zachte paarstinten het goed doen, klassiek blauw verschuift in de richting van indigo en kobaltblauw, gedempte kleuren en koperkleurig oranje populair worden, en het groen complexer.

Het is maar dat u het weet.

Renske Valk,
hoofdredacteur
@valktekst

P.S. En hoe kun je nu het jaar beter beginnen dan met een boodschap van onze koning vergezeld van een prachtige overweging van Erno Eskens?

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>