van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn lezen

moderne-bildungModerne Bildung

Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven

door Henk Sissing

Moderne Bildung. Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven
In dit essay verdedigt Joep Dohmen vanuit een filosofisch standpunt het belang van moderne Bildung. Hij actualiseert het klassieke Bildungshumanisme van Rousseau, Kant, Von Humboldt en Nietzsche. Bildung wordt door hem opgevat als begeleide zelfvorming. Na een tijdperk van emancipatie staat vandaag de identiteitsproblematiek centraal: wie ben ik en wat wil ik met mijn leven? Dohmen acht het juist in een neo-liberaal tijdsgewricht van groot belang dat jongeren hun persoonsvorming en moreel actorschap zelf ter hand nemen. Hij onderzoekt achtereenvolgens de leefwereld van jongeren, de moderne identiteitscrisis, de risico’s van medicalisering dan wel psychologisering, en de invloed van de moderne media op jongeren. Tegen deze achtergrond is het volgens hem dringend noodzakelijk om jongeren hulpbronnen te verschaffen en hen meer weerbaar te maken. Het huidige onderwijs staat zelf ook onder grote spanning: onder een hartstochtelijk idealisme schuilen vaak conceptuele onmacht en veel handelingsverlegenheid. De filosofie kan hier uitkomst brengen: vanaf Plato tot en met Sloterdijk is de filosofie altijd betrokken geweest op brede vorming. In het voetspoor van de late Foucault, Bieri, Neiman en Nussbaum ontwikkelt Dohmen een integraal concept van begeleide zelfvorming. Daarin staan het ontwikkelen van een eigen oordeelsvermogen (autonomie), besef van de eigen speelruimte, motivatie, empathie met anderen en omgaan met kwetsbaarheid centraal. Van doorslaggevend belang is de rol van ouders, docenten en schoolleiders. Ze moeten stuk voor stuk een goed verhaal hebben, want alleen ‘wie een waarom heeft om voor te leven, is opgewassen tegen elk hoe.’ (Nietzsche)

Morderne Bildung verschijnt in de winter 2017 bij uitgeverij Ambo| Anthos.
Het kost ca. € 14,99 en heeft ca. 150 blz. Reserveren kan: www.amboanthos.nl/boek/moderne-bildung

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>