van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn lezen

kijk-eens-op-deze-sitesKijk ook eens op deze sites

 

door Hessel Nieuwelink

Veel maatschappelijke en onderwijsorganisaties ontwikkelen materiaal dat docenten kunnen gebruiken bij het verzorgen van lessen en activiteiten rondom burgerschap. Hoewel de kwaliteit en de directe toepasbaarheid verschilt, biedt dit materiaal in ieder geval handige handvatten voor docenten om te zoeken naar manieren waarop onderwerpen met leerlingen behandeld kunnen worden. Hieronder geven we voor een aantal thema’s voorbeelden van lesmateriaal en andersoortige hulpmiddelen voor het verder brengen van burgerschapsonderwijs.

SLO
SLO deelt op site www.burgerschapindeschool.nl allerlei voorbeelden, richtlijnen en informatie over bijeenkomsten en is daarom een relevante bron om regelmatig op te kijken. U vindt hier informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, fi lmpjes, een agenda en nieuws.

Politiek en democratie
De grootste instelling die materiaal ontwikkelt rondom democratie en politiek is ProDemos. Hun educatie-afdeling ontwikkelt allerlei materiaal dat bij docentenevaluaties zeer positief gewaardeerd wordt. Zij ontwikkelen lesbrieven en opdrachten rondom uiteenlopende actuele kwesties zoals aanslagen, Prinsjesdag en verkiezingen. Daarnaast hebben zij up-to-date lesbrieven over onderwerpen die over de kern van het functioneren van de democratische rechtsstaat gaan. Verder is ProDemos natuurlijk ook bekend omdat zij een geheel verzorgd programma op het Binnenhof voor scholen aanbieden. Bijzonder aan het lesmateriaal en activiteiten van ProDemos is dat deze zijn toegespitst op een doelgroep. Er is lesmateriaal voor scholen in het praktijkonderwijs tot het vwo.www.prodemos.nl

Holocaust, discriminatie en uitsluiting
De Anne Frank Stichting maakt al jaren materiaal dat gaat over de Holocaust, antisemitisme, uitsluiting en discriminatie. De Stichting heeft een afdeling educatie en biedt docenten lesmateriaal maar ook een kort scholingsaanbod om instructie te krijgen om les te geven over deze ingewikkelde onderwerpen. www.annefrank.org/nl/Educatie/

Internationale politiek
Oorlog en gewelddadig confl ict houden veel leerlingen bezig en voor docenten is het niet altijd gemakkelijk om over allerlei confl icten voldoende informatie te hebben om daar lessen over te geven. Materiaal van de Atlantische Commissie kan daarbij helpen. Zij ontwikkelen materiaal om vraagstukken over vrede en veiligheid te behandelen, altijd met een ‘Atlantische’ invalshoek. Zij hebben uitgewerkt materiaal dat docenten kan helpen lessen hierover te geven. Wel zijn deze materialen veelal vooral op havovwo- leerlingen gericht en hebben soms wat aanpassing nodig. Kijk verder op atlcom.nl. Ook voor de Europese Unie bestaat materiaal. Zo ontwikkelt Europa.nu allerlei lessen en opdrachten. Daarbij proberen zij verschillende kanten van Europese samenwerking te belichten en ook diverse perspectieven naar voren te brengen. Helemaal evenwichtig is het materiaal overigens niet altijd. www.atlcom.nl/onderwijs/

Controversiële onderwerpen
Ook op didactisch gebied zijn verschillende materialen beschikbaar die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden om lessen over moeilijke onderwerpen te voeren. Diversion heeft een instrument ontwikkeld dat docenten kan helpen om een dialoog te voeren over deze onderwerpen en biedt hierover ook trainingen aan. De nadruk ligt bij het materiaal op het in gesprek gaan met elkaar zonder het geven van een oordeel over wat de ander vindt. Discussiëren Kun je Leren biedt scholen en leraren een lespakket en trainingen om discussie in te zetten in de klas. Daarnaast organiseert Discussiëren Kun Je Leren ook (op verzoek) debatwedstrijden. www.diversion.nl/ en www.discussierenkunjeleren.nl/

Ontwikkelen van vaardigheden docenten
De lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam biedt nascholingsbijeenkomsten aan over burgerschap. Er zijn drie staan. erpen waar gericht aandacht aan besteed zou kunnen worden.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>