van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn blog

claire-ohlenschlager'100% betrokken en elke dag een tekeningetje'

Claire Ohlenschlager werkt sinds 25 jaar in het onderwijs, waarvan de eerste helft in het vo.

Auteur: Carla Desain  Foto: Arie Schagen

Claire Ohlenschlager werkt sinds 25 jaar in het onderwijs, waarvan de eerste helft in het vo. Tegenwoordig is zij docent, studieloopbaancoach en coördinator bij de lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Rotterdam. Ze staat erom bekend dat ze alle 500 studenten kent, minimaal van gezicht.

Sleur, daar heeft Claire een hekel aan. Zo’n hekel dat ze bijvoorbeeld geen vaste route heeft om van huis naar werk te komen en vice versa. ‘Ik kies ter plekke of ik ga lopen of met de tram; de keuze welke weg ik neem laat ik afhangen van hoe ik me die dag voel.’ Geen verrassing dus dat zij op haar werk ook telkens nieuwe dingen aanpakt en andere samenwerkingsverbanden aangaat. Zij volgt zelden het lesboek, maar zet wisselende werkvormen in en stimuleert haar studenten om creatief en vakoverstijgend bezig te zijn. ‘Ik heb in de 12,5 jaar dat ik hier werk aan de hogeschool natuurlijk veel expertise opgebouwd, maar ik draai nooit op routine en leer steeds bij. Die ruimte krijg ik gelukkig.’

Master leren & innoveren
Van docenten die werken aan de Hogeschool van Rotterdam wordt verwacht dat zij een masterdiploma hebben of gaan halen. Claire begon daar in 2011 aan. ‘Een masterstudie Engels lag wellicht meer voor de hand, maar ik wilde echt nieuwe dingen leren en koos dus voor de master leren & innoveren. Ik heb inderdaad veel geleerd. Gelukkig had ik net onder de knie hoe ik informatie kan vastleggen in een mindmap. Die techniek heeft me erg geholpen met het structureren en onthouden van de studiestof.’ Haar afstudeeronderzoek ging over de mogelijkheden om het rendement van de lerarenopleiding Engels te verhogen. ‘Wij hadden altijd een hoge instroom, acht grote eerstejaarsgroepen. Daarvan bleven na het eerste jaar drie groepen over. Die uitval is voor studenten en voor de opleiding heel vervelend. Daarnaast hadden we behoorlijk wat langstudeerders, mensen die na hun vierde studiejaar nog niet klaar waren. We wilden die studenten beter gaan begeleiden, zodat zij toch hun studie zouden kunnen afronden met een diploma.’

Rendement verhogen
Er bleken drie belangrijke oorzaken van de grote uitstroom te zijn.
• Veel oud-havisten stapten na het eerste jaar over naar de universitaire opleiding Engels, omdat ze vooraf het beroep van leraar toch anders hadden ingeschat.
• De studenten die kwamen van de mbo-opleiding klassenassistent bleken zich juist te verkijken op de moeilijkheidsgraad van Engels als je er les in moet geven.
• En de langstudeerders bleken bijna allemaal al een baan in het onderwijs te hebben; hun energie stopten ze vooral in het voor de klas staan, niet in hun eigen opleiding.

Docenten en studieloopbaancoaches bedachten samen een andere aanpak: ‘We zijn stevige matchingsgesprekken gaan houden met studenten die zich aanmeldden voor onze opleiding: ‘Past lesgeven wel bij jou of ga je liever zelf de diepte in met de taal?’ en ‘Zelf goed Engels spreken en op gevoel begrijpen hoe die taal in elkaar zit, is heel wat anders dan aan leerlingen uitleggen hoe het zit, realiseer je je dat?’ Verder hebben we de groepsgrootte omlaag gebracht van 33 naar 25. En ik ben me als coördinator nog intensiever gaan richten op contact met de studenten. In het onthouden van namen ben ik niet goed, maar ken echt alle gezichten en weet van veel studenten wat hen bezig houdt. Als ik geen afspraken heb, schuif ik vaak aan bij groepjes studenten voor een praatje. Verder ben ik toegevoegd aan alle studenten-Facebookgroepen, zodat ik gemakkelijk kan bijhouden wat er speelt.’ Deze maatregelen wierpen hun vruchten af: tegenwoordig halen meer studenten in één jaar hun propedeuse en er vertrekken juist minder studenten alsnog naar de universiteit. ‘Aan alle langstudeerders vragen we: ‘Wat heb jij nodig om je opleiding alsnog af te maken?’ De oplossingen zijn soms heel simpel: Ik heb hun lessen helemaal aan het eind van de dag gezet, zodat ze erbij kunnen zijn na hun eigen dag voor de klas. Een paar studenten komen een vaste dag in de week op de hogeschool studeren, omdat dat er thuis bij inschiet. Ze steken hun hoofd om mijn deur bij aankomst en ze als ze weggaan en zo mogelijk drinken we tussendoor even samen koffie. Als ze onaangekondigd niet komen, mail ik om te vragen wat er aan de hand is.’ Ook dit helpt; het aantal langstudeerders dat alsnog afstudeert, begint te stijgen.

Werkdruk
Als zij op haar werk is, is Claire 100% aanwezig, maar avonden en weekenden doorwerken doet ze niet meer. ‘Het is in het onderwijs best lastig om je niet volledig te laten meeslepen door je werk en om te zorgen dat je ruimte overhoudt voor ontspanning. Een paar jaar geleden zat ik in de maalstroom van alle avonden en weekenden met mijn werk bezig zijn. In de trein op weg naar de hogeschool was ik altijd druk met werkmail. Tussen Delft en Rotterdam was een klein stukje, ongeveer een halve minuut, waar geen bereik was voor de telefoon. Ik raakte er telkens enorm onrustig van dat ik even niet kon doorgaan met mailen. Opeens realiseerde ik me hoe belachelijk dat eigenlijk was. Ik besloot voortaan onderweg iets voor mezelf te gaan doen, iets dat rust zou geven. Sindsdien maak ik elke dag een tekeningetje over mijn stemming, over wat ik buiten zie, over het nieuws, over iemand die jarig is. Even een moment waarop ik alleen overweeg welke kleur ik zal gebruiken en niet bezig ben met werk, niet met nadenken over wat ik allemaal nog moet doen. Het klinkt wat dramatisch, maar die tekeningen zijn voor mij de redding geweest om niet door te draaien. Sinds ik teken lukt het me ook beter om ’s avonds en in het weekend mijn werk los te laten. Nou ja, ik blijf wel veel twitteren en dingen uitwisselen met onderwijscollega’s, maar daar krijg ik vooral energie en nieuwe ideeën van.’

Claire is op Twitter te vinden als @claire_ohl Haar dagelijkse tekeningen staan hier: claire2016oneaday.wordpress.com


pdfDownload hier het artikel.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>