van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn gastblog

excuusdigibeten-en-toekomstgericht-onderwijsExcuusdigibeten en toekomstgericht onderwijs

De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) waarin staat hoe bekwaam leraren moeten zijn, stamt uit 2006.

De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) waarin staat hoe bekwaam leraren moeten zijn, stamt uit 2006. De bekwaamheidseisen (wat een leraar moet kennen en kunnen) zijn al in 2004 vastgesteld. Op grond van die bekwaamheidseisen zijn inmiddels hele volksstammen leraren opgeleid en zitten er nog massa’s leraren in opleiding op (universitaire) Pabo’s en hogescholen. Leraren die bevoegd zijn (lees: leraren die in 1979 hun akte van bekwaamheid behaald hebben) moeten binnenkort ingeschreven staan in het lerarenregister. Zij moeten in dat register gaan aantonen dat zij hun bekwaamheid bijhouden. (Dit geldt trouwens niet voor opleiders van leraren, vreemd genoeg).

Noem dat maar toekomstgericht.

Laten we de ontwikkelingen in de maatschappij en het gebruik van technologie in het onderwijs er eens bij halen. Hoe kan het dat er in zowel de oude als in de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren en dus voor leraren in opleiding, zo weinig aandacht is voor de digitale bekwaamheid van leraren?

Voor de kritische lezer: ict is vanzelfsprekend slechts een middel om je didactische proces te ondersteunen en geen heilige graal. Maar dat betekent dat je als professional een weloverwogen keuze moet kunnen maken en je minstens basaal digitaal vaardig moet zijn.Wanneer er nog steeds gedoogd wordt dat er leraren(opleiders) zijn die zelf ‘niets met technologie hebben’ en vooral ’niet vindbaar willen zijn op internet’, zouden wij hen toch aan hun vestje moeten kunnen trekken?

Hoe toekomstgericht is dat?

Publicaties over leren met tablets, over digitale lesmethodes, adaptief leren met behulp van big data, worden regelmatig afgedaan als slecht onderzoek. Met z’n allen fijn discussiëren over waarom het niet goed onderzocht is en dat de onderliggende theorie niet goed was... Even erg zijn de discussies over het feit dat iets juist nog niet onderzocht en derhalve niet bewezen is. Excuusdigibeten.

Waarom niet alle docenten van een school gedwongen door een workshop digitale didactiek trekken? Waarom eisen stellen aan de basale digitale vaardigheden? Nee, want dat is niet vraaggestuurd maar aanbodgestuurd. Dat botst met de autonomie van de leraar en de zelfsturing die hij heeft als het gaat om professionalisering. Maar komen de volgende leerwensen dan niet spontaan op bij die autonome leraar?
- Ik wil me graag ontwikkelen en mijn digitale vaardigheden vergroten.
- Ik ben me bewust van de manier waarop mijn leerlingen zich online bewegen en zie ook dat ze daar af en toe uitglijders maken.
- Ik wil mijn leerlingen begrijpen en hen kunnen helpen.
- Ik ben nieuwsgierig naar de technologische ontwikkelingen want mijn studenten moeten straks op stage of gaan werken in het bedrijfsleven waar de wereld gewoon doordraait.

Natuurlijk is er hoge werkdruk, te weinig geld of baggersoftware. Maar zouden niet alle leraren tenminste basaal digitaal vaardig en mediawijs moeten zijn en zou dat niet een plek moeten hebben in de bekwaamheidseisen? En moeten scholen niet eens ophouden hun eigen excuusdigibeten te koesteren?

Allemaal niet erg toekomstgericht, toch?

Misschien bieden robots wel uitkomst.

Karin Winters is hoofdredacteur van het tweemaandelijkse Vives Magazine, vakblad voor ict en onderwijs.

Wilt u een column insturen? Stuur deze dan naar www.hetcvte.nl ovv 'mijn column'. Vermeld ook uw naam, uw functie of vak.

pdfDownload hier het artikel.

Abonneren >>
Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>