van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn editorial

renske-valk-2016Formatie(f)

Hebben we al een nieuw kabinet? Weten we al wie het stokje op onderwijs overneemt?

Voorspellingen zijn zinloos, het is koehandel met kroonjuwelen. Wel is het zo dat belangrijke ontwikkelingen stilliggen. Ergens op een bureau, waar nog niemand achter zit, liggen ronkende pakketjes te wachten, zoals de rekentoets en de curriculumherziening.

Kabinet of geen kabinet, in de klas wordt doorgewerkt, en daarvan is het aprilnummer een goede illustratie. We schrijven deze maand over formatief lesgeven. De auteurs zijn vooral leraren, die laten zien hoe zij hun weg zoeken door deze relatief nieuwe materie. Hun bijdragen tonen op een heel tastbare manier wat innoveren betekent als je in de eerste lijn werkt. Wat is de impact van dingen anders gaan doen, wat gaat er mee in het kielzog? Ze laten zien hoe je soms behoefte kunt hebben aan elkaars inzichten en hoe je soms liever de stilte wilt zoekt van je eigen lokaal. Kleine stappen, links of rechts afslaan, vallen en opstaan. In dit nummer treft u dus ook geen handleiding aan hoe formatief les te geven. Juist niet. Er is geen one-size-fits-all, de aanpak verschilt per vak en moet ook passen bij wie je als leraar bent. Er verschijnen op dit moment veel uitgaven over formatief lesgeven. Daar zullen zeker wijze dingen in staan. Maar ik neem het advies van bijvoorbeeld Saskia Tuenter en Henriëtte Timmer (zie pagina 20) serieus: maak het niet te groot. Je kunt niet in een keer een formatief werkende leraar worden. Nee, stippel je eigen wandeling uit en zoek elkaar op, zoek de rijkdom van elkaars inzichten. Dat is precies wat er gebeurt in de facebook groep Actief leren zonder cijfers. Daarom heb ik deze groep gevraagd om gasthoofdredacteur te zijn voor dit aprilnummer, en dat hebben ze enthousiast opgepakt! In alle drukte, petje af!

Het nummer opent met een interview met algemeen directeur Jindra Divis en directeur innovatie Sanne Tromp, SLO. Zij staan op dit moment aan het hoofd van een organisatie die niet alleen taakorganisatie is van een overheid met curriculumambities. Ook zijn zij een expertorganisatie met een onmisbare expertise om op te bouwen, bijvoorbeeld in het geval van formatief lesgeven.

Er is nog een ander dossier dat misschien een fait accompli lijkt, maar ik betwijfel dat: het lerarenregister. Actief leren zonder cijfers is een van de facebookgroepen die een belangrijke rol hoe in het organiseren van de eigen professionele ontwikkeling, net als de meet-ups, waarover we vorige maand schreven. In een ander interview dat pas in mei wordt gepubliceerd, vertelt een leraar hoe zij juist van dit soort contacten en informele momenten leert. Als ik leraren spreek over formatief lesgeven dan vallen meestal op enig moment de woorden ‘leren zichtbaar maken’. Je wilt voor zowel leerling als leraar niet (alleen) de uitkomst van leren vastleggen, maar vooral het leren zelf zichtbaar maken. Hoe vertalen we dat nu naar het leren van leraren? Hoe wordt hun leren zichtbaar en voor wie wordt dat zichtbaar?

Met andere woorden, hoe formatief is eigenlijk het lerarenregister? Of anders gezegd: hoe wordt het lerarenregister formatief?

Veel leesplezier met dit mooie lentenummer!

Renske Valk,
hoofdredacteur
@valktekst

Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>