van12tot18 agendavan12tot18 webshop
van12tot18 proefabonnementvan12tot18 estafette


btn editorial

renske-valk-2016Schoolleiders voor de toekomst

Het februarinummer ligt voor u, alweer een editie vol met ‘need & nice to know’ op het gebied van onderwijs.

Het is leuk om Peter de Vries weer te mogen verwelkomen als vertrouwde auteur als het gaat om ouderbetrokkenheid. Er gebeurt veel op dit thema, blader vooral naar pagina 42, waarop hij ons een update geeft. Een longread van dit stuk vindt u op onze website. De leesclub van het Cygnusgymnasium is ook weer present met een lovende bijdrage over het onlangs verschenen boekje Didactisch Coachen van Lia Voerman en Frans Faber. In de serie Bildung laten Henk Sissing en Dolf Janson de uitspraak van Philippe Meirieu langskomen (‘Niemand mag ertoe veroordeeld worden zijn verleden te herhalen.’) en die van Søren Kierkegaard (‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.’) Een ontroerend pleidooi voor het recht op ontwikkeling.
Dat brengt ons bij het thema van dit nummer en de gasthoofdredactie. Vanuit die gedachte, het recht op ontwikkeling in een moderne tijd, heeft een groep schoolleiders zich verenigd onder de naam Schoolleiders voor de Toekomst. Het is geen verbond op basis van een bepaald onderwijsconcept, maar een verbinding vanuit ieders ambitie te moderniseren op een manier die past bij ieders school. Zij hebben deze maand verhalen bij elkaar gebracht die samen een beeld van verandering schetsen.
Jeroen van Grunsven, rector van het Picasso Lyceum in Zoetermeer, zegt er het volgende over: ‘Allereerst wil ik Van Twaalf tot Achttien bedanken voor het getoonde lef en de kans die het een nét ontstane groep van schoolleiders geeft om gastredacteur te zijn van dit blad. Op dit moment gebeurt er heel wat in het Voorgezet Onderwijs in ons land. Er bloeien initiatieven op om de snelle ontwikkelingen in onze maatschappij het hoofd te kunnen bieden, om onze leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces, (daardoor) ook meer te motiveren en beter op te leiden voor die snel veranderende maatschappij. Talentontwikkeling, meer maatwerk, persoonsvorming en burgerschap, een andere organisatie van het onderwijsproces en docenten die naast hun rol als kennisoverdrager meer en meer een coachende rol krijgen: overal ontstaan als het ware kleine vuurtjes, soms opgestookt door een of meer docenten, soms door een bevlogen schoolleider en soms ook door een netwerk van scholen. Het risico van kleine vuurtjes is echter wel dat ze na een regenbuitje de neiging hebben om snel weer te doven. Waarom lukt het ons tot nu toe niet om deze ontwikkelingen met elkaar in verbinding brengen, zodat we van elkaar kunnen leren en ook sterker staan naar beleidsmakers? Dat is in ieder geval voor mij de reden geweest om me bij Schoolleiders voor de toekomst aan te sluiten. Schoolleiders hebben vanuit hun positie de kans en de verantwoordelijkheid om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij, zodat de leerlingen met voldoende kennis én vaardigheden de samenleving kunnen instappen. Laten we met elkaar die extra dimensie geven aan ons onderwijs, want samen kun je meer dan alleen. Je kunt zeggen van Bordewijks schooldirecteur Bint wat je wilt, maar hij concludeerde al dat maatschappij en onderwijs slecht op elkaar aansluiten. Laten we daar nou eindelijk eens wat aan doen. En die verandering begint inderdaad bij leraar en leerling. Aan ons als schoolleiders is het om die verandering te faciliteren en organiseren. Aan de slag, collega’s!’

Bint? Ja, want we openen dit nummer met een bijdrage van Jacques Dane, historicus bij het Onderwijsmuseum, die voor deze gelegenheid de ijzeren HBS-directeur Bint weer even tot leven laat komen. Wij wensen u veel leesplezier.

Renske Valk,
hoofdredacteur
@valktekst

Inschrijven nieuwsbrief >>
Kennispartners >>